Open Exhibition “Fem un Museu”- june 18th at 5pm Museu del Monastir de Sant Cugat

Open Exhibition "Fem un Museu"- on june 18th at 5pm Museu del Monastir de Sant Cugat

Fem Un Museu